El medi ambient
El reportatge

23/11/2011

Cases de contenidor marí

Es calcula que al món hi ha 17 milions de contenidors per a transport marítim. A Catalunya ja hi ha exemples de conversió de contenidors fora d'ús en habitatges, que compleixen totes les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació.

 
Fa seixanta anys que el transport marítim de productes manufacturats es va començar a fer amb contenidors. Des d'aleshores, joguines, roba, ordinadors, menjar... creuen el planeta en barcos en alguns dels 17 milions de contenidors que es calcula que hi ha al món. Alguns dels contenidors en desús van començar a utilitzar-se a terra com a magatzems o refugis en llocs marginals.

Fa uns quants anys menys, alguns arquitectes, ecodissenyadors i enginyers van desenvolupar la idea de reconvertir els contenidors marins en habitatges dignes i en algun cas fins i tot en luxoses cases. Amb l'exemple de les construccions modulars provisionals, s'han bastit arreu del món conjunts d'apartaments formant gairebé un barri. Com fa deu anys, l'anomenada "Container City", als molls de l'est de Londres.

A Catalunya i Espanya, aquests habitatges han de complir totes les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació i els permisos municipals. Però la febre del totxo dels últims vint anys ha ocultat aquesta proposta constructiva que redueix moltíssim el cost d'un habitatge i el temps de realització. Aquí, la proposta és d'una casa de 90 metres quadrats.

Pol Bofill, enginyer:
"Dues persones, tres mesos. És molt ràpida de fer i hi treballa molt poca gent perquè no és necessari. Però avui, tal com està l'economia, jo crec que és el pas que s'ha de donar. Construir molt més ràpid per no tenir que encarir els costos."

Però, de moment, la casa que han fet Pol Bofill i Manel Morón és aquesta. De 150 metres. Aquí, hi ha treballat una sola persona, sis mesos. Encara queden detalls per polir. Però dóna una idea del nivell de confort que es pot assolir sense gaire despesa. Superant els nivells d'aïllament tèrmic d'un habitatge convencional i amb un gran estalvi de recursos emprats, com aigua i materials constructius.

Pol Bofill, enginyer:
"No generem gairebé cap tipus de residu durant la construcció de la vivenda. L'únic que pot haver de runa son els trossets de guix laminat que sobren. No es gasta gairebé gens d'aigua en aquest tipus de construcció. Hem fet una casa de 156 metres quadrats i hem gastat 60 litres d'aigua per tota la casa."

Els contenidors venen d'un parc del port de Barcelona on hi ha empreses que els emmagatzemen i revenen. Fa uns anys, valien 1.500 euros; ara ja són 2.500 euros. Tenen consideració antisísmica; com que van coberts per dins i per fora, no els afecten agents meteorològics, i manteniment zero. És possible constituir una hipoteca, evidentment sobre el terreny, però també sobre aquests edificis.

Un reportatge de Josep Maria Fernández


Container House
Container Home
Contiene una casa
Shipping Container House Design
Jetson Green© Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.