• Karaoke
  • Blog d'en Harper
  • Últim_programa
  • Presentadors
  • Programa

El programa

Dos nois cantant un dels temes, en anglès

Els participants de "Play" són nois i noies de sisè de Primària (11-12 anys) de diferents escoles de Catalunya. Cada escola interpreta dues cançons que, prèviament, han estat assajant a classe a partir d'un material audiovisual que els hem enviat.

Les quatre cançons que es canten en cada programa van associades a una pregunta de comprensió oral que haurà de respondre el/la portaveu de l'altra escola amb l'ajuda dels seus companys, repartits entre el públic.

En una altra prova, les dues escoles hauran de sumar esforços per respondre, de manera conjunta, una prova de vocabulari que consisteix a formar una paraula a partir d'un lletrejat en anglès o bé a donar el resultat de les sumes i restes que se'ls pregunten, també en anglès.

Una altra prova és la del cinema, en què els participants veuen l'adaptació d'una escena d'una pel·lícula subtitulada en anglès, on hi ha un parany que han de trobar per puntuar.

Totes aquestes proves van sumant punts en un marcador que, després de 13 programes, decideix quina escola és la que ha acumulat més punts en la seva intervenció.

Tot i que el guió és en català, l'anglès és present durant tot el programa. En Harper, en la seva funció de copresentador invisible (només se'n sent la veu), valora les actuacions i destaca qüestions de pronúncia, gramàtica o vocabulari, com a valor afegit.

El programa tracta també l'ús social de la llengua a partir d'un vídeo on es recrea una situació que als adolescents els resulta familiar i on es dóna el vocabulari necessari per resoldre-la.