pel.lícula de la setmanapel.lícules emesese-mail 
 
 
direcció i  presentació: Àlex Gorina · realització: Josep Castells · producció: Alba Casals-Potrony · coordinació convidats: Lola Quadrado 
 
 
 
  kith&kin   retorn