cartell 2011

A l'edició 2012, dedicada al càncer, s'hi van presentar 318 projectes, que van ser avaluats per 257 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació la va dur a terme l' Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut. Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí.

D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de TV3, el Patronat va acordar distribuir 11.336.546 € entre els 42 projectes de recerca científica d'excel·lència següents:

Caracterització dels mecanismes moleculars oncogènics del factor de transcripció SOX11 a limfomes de cèl·lules del mantell agressius

 • Dra. Virginia Amador Espinosa

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

Palomero J., Vegliante M.C., Rodríguez M.L., Eguileor A., Castellano G., Planas-Rigol E., Jares P., Ribera:-Cortada I., Cid M.C., Campo E., Amador V. SOX11 prometes tumor angiogenesis through transcriptional regulation of PDGFA in mantle celllymphoma. Blood. 124 (14):2235-47. lmpact factor 9.060. Q1 and D1 Hematology (2014)

Palomero J., Vegliante M.C., Eguileor A., Leonor Rodríguez M., Campo E., Amador V. SOX11 defines two different MCL phenotypes by controlling PAX5 and BCL6 expression. In preparation (2015).

Finançament: 195.026,25 €

Identificació i caracterització de cèl·lules iniciadores de metàstasi en el carcinoma humà de cèl·lules escamoses: una aproximació bàsica i clínica

 • Dr. Salvador Aznar Benitah

  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona

Finançament: 199.930 €

Perfil d'expressió gènica (gep) del glioblastoma, incloent lincrna (large intergènic non-coding rna), en una població homogènia: correlació amb l'immunofenotip, la radiologia, els resultats

 • Dra. Carmen Balañá Quintero

  Institut Català d'Oncologia Badalona
 • Dra. Núria de la Iglesia Zaragoza

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dr. Francesc Alameda Quitllet

  Hospital del Mar

Finançament: 393.380,05 €

Anàlisi de genomes i exomes sencers de limfomes primaris de cèl·lules del mantell

 • Dra. Sílvia M. Beà Bobet

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

Moncunill V., Gonzalez S., Bea S., Andrieux L.O., Salaverria I., Royo C., Martinez L., Puiggrós M., Segura-Wang M., Stütz A.M., Navarro A., Royo R., Gelpí J.Ll., Gut I.G., López-Otín C., Orozco M., Korbel J.O., Campo E., Puente X.S., Torrents D. Comprehensive characterization of complex structural variations in cancer by directly comparing genome sequence reads. Nature Biotech. Nov. 32 (11) 1106 12, A. IF: 39.08 D1 (2014)

Santacruz R., Víllamor N., Aymerich M., Martínez-Trillos A., López C., Navarro A., Rozman M., Bea S., Royo C., Cazorla M., Colomer D., Giné E., Pinyol M., Puente X., López-Otín C.,.Campo E., López-Guillermo A., Delgado J. The prognostic impact of minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukaemia requiring first-line therapy, Haematologica. 99(5):873:880. A, IF: 5,935 Q1 D1

Martinez D., Navarro A., Martinez-Trillos A., Molina-Urra R., Gonzalez-Farre B., Salaverria I., Nadeu F., Enjuanes A., Clot G., Costa D., Carrio A., Villamor N., Colomer D., Martinez A., Bens S., Siebert R., Wotherspoon A., Bea S., Matutes E., Campo E. Gene mutations in splenic. Diffuse red pulp small B­ cell lymphoma are associated with progressive disease. Modern Pathology A, 01. In press (2015)

Salaverria I., Martín-Garcia D., López C., Clot G., García­ Aragonés M., Navarro A., Delgado J., Baumann T., Piriyol M.,Martín-Guerrero I., Carrió A., Costa D., Queirós A.C., Aymerich M., Villamor N., Colomer D., González M., López-Guillermo A., Campo E., Dyer M.J., Siebert R., Armengol Ll., Bea S. Detection of chromothripsis-like patterns with a custom array platform for chronic lymphocytic leukaemia diagnosis. Genes, Chromosomes and Cancer. In press (2015)

Finançament: 199.995 €

Caracterització molecular del càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC) amb mutacions al gen KRAS: implicacions clíniques dels nous biomarcadors

 • Dra. Beatriz Bellosillo Paricio

  IMIM-Institut de Recerca Hospital del Mar
 • Dr. Imane Chaib Oukadour

  Institut Català d'Oncologia Badalona

Vidal J., Clavé S., de Muga S., González I., Pijuan L., Gimeno J., Remón J., Reguart N., Viñolas N., Gironés R., Bernet L., Majem M., Bosch-Barrera J., Porta R., Alonso N., Palmero R., Taus A., Albanell J., Espinet B., Salido M., Arriola E. Assessment of ALK status by FISH on 1000 Spanish non-small cell lung cancer patients. J Thorac Oncol. Dec;9 (12):1816-20 (2014).

Casadevall D., Gimeno J., Clavé S., Taus A., Pijuan L., Arumi M., Lorenzo M., Menendez S., Cañadas I., Albanell J., Serrano S., Espinet B., Salido M., Arriola E. MET expression and copy number heterogeneity in nonsquamous Non-small Cell Lung Cancer (nsNSCLC) Oncotarget. In press (2015)

Finançament: 300.000 €

Avaluació poblacional de l’impacte de la conformitat a GPC i de l’adherència a l’hormonoteràpia oral sobre la supervivència i recurrència en pacients de càncer de mama

 • Dr. Josep Maria Borràs Andrés

  Institut Català d'Oncologia IDIBELL

Finançament: 182.120,23 €

Cèl·lules T stem de memòria transduïdes amb un receptor quimèric anti-CD30 per al tractament del limfoma de Hodgkin

 • Dr. Javier Briones Meijide

  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Finançament: 192.462,5 €

Noves tecnologies com a eines no invasives per a la prognosi/diagnosi del càncer gàstric

 • Dr. Xavier Calvet Calvo

  Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Dr. David Miñana i Galbis

  Facultat de Farmàcia UB
 • Dr. Guillermo Quintás Soriano

  Acondicionamiento Tarrasense-LEITAT

Brunet-Vega A., Pericay C, Quflez ME, Ramirez-Lázaro MJ, Calvet X, Lario S. Variability in microRNA recovery from plasma: comparison of five commercial kits Under review on PLOS ONE journal.

Kulmann M, Palau M, Flaqué A, Ramírez-Lázaro MJ, Quilez ME, Lario S, Piqué N, Calvet X, Miñana-Galbis D. Usefulness of housekeeping genes for the diagnosis of Helicobacter pylori infection and detection of mixed infections. Biotech Annual Congress BAC2014, Barcelona.

Finançament: 399.892,5 €

Activat antitumoral d’anàlegs de la a-GalactosilCeramide activadors de les iNKT: cap a immunoterapeutical reactius

 • Dr. Ángel Raúl Castaño García

  Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB

Finançament: 190.250 €

Noves ciclines: emplenant un buit en la biologia del càncer

 • Dr. Josep Clotet Erra

  Facultat Medicina i Ciències de la Salut UIC

Finançament: 81.875 €

Modelatge de l'adenocarcinoma ductal pancreàtic mitjançant la reprogramació

 • Dra. Ina Berniakovich

  CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona

Finançament: 199.633,75 €

Rol de Phf19 en el control del desenvolupament, proliferació i progressió tumoral

 • Dr. Luciano di Croce

  Centre de Regulació Genòmica
 • Vizán P., Beringer M., Bailaré C., Di Croce L. Role of PRC2-associated factors in stem cells and disease. FEBS J, 282, 1723-35 (2015)

  Morey L., Santanach A., Di Croce L. Pluripotency and epigenetic factors in embryonic stem cell fate regulation. Mol Cell Biol, 35, 2716-28 (2015)

  Aranda S., Mas Martín G., Di Croce L. Regulation of gene transcription by Polycomb proteins. Science Advances. In preparation.

Finançament: 197.500 €

IKKa activada com a nou biomarcador i possible diana terapèutica per al càncer colorectal

 • Dr. Lluís Espinosa Blay

  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Finançament: 200.000 €

Predicció de neoplàsia colònica avançada per un test immmunoquímic fecal per sang oculta, els símptomes clínics del pacient i un sistema de puntuació: un estudi multicèntric prospectiu

 • Dr. Fernando Fernández Bañares

  Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Finançament: 180.762,5 €

Rol de les proteïnes d’unió a ARN en la progressió del melanoma: recerca de nous marcadors diagnòstics i dianes terapèutiques

 • Dra. Fátima Gebauer Hernández

  Centre de Regulació Genòmica
 • Dra. M. Soledad Soengas González

  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO

Wurth L. Gebauer F. RNA binding proteins, multifaceted translational regulators in cancer. Biochim  Biophys Acta  pii:  S1874-9399(14)00259-4. doi: 10.1016/j.bbagrm.2014.10.001. (2014)

Wurth L., Papasaikas P., Calvo T.G., Guerrero S., Blev N., Martinez-Useros J., García M., Huttelmaier S., Soengas M. Gebauer F. UNR promotes melanoma progression via post-transcriptional regulation of a network of cancer genes. In preparation.

Osterloh L., Megías D., Calvo T.G., Canon E., Gomez-Lopez G., Graña O., Ortiz-Romero P., Rodríguez-Peralto J.L., Valcárcel J. Soengas M.S. The RNA helicase DDX46 is upregulated in human melanoma favouring tumor cell proliferation and invasion. In preparation.

Cifdaloz M., Calvo T.G., Gomez-Lopez G., Graña O., Ortiz-Romero P., Rodríguez-Peralto J.L., Valcárcel J. Soengas MS. Transcriptomic and proteomic networks modulated by CUGBPl identify new roles of RNA binding proteins in the control of pro-oncogenic chromatin remodelling factors. In preparation.

Finançament: 300.000 €

La via de RANK com a nova estratègia terapèutica en càncer de mama HER2+ i HER2+ resistent

 • Dra. Eva González Suárez

  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
 • Dra. Teresa Puig Miquel

  Facultat de Medicina. Universitat de Girona

Blancafort A., Giró-Perafita A., Oliveras G., Palomeras S., Turrado C., Campuzano O., Carrión-Salip D., Massaguer A., Brugada R., Palafox M., Gómez-Miragaya J., González-Suárez E., Puig T. Dual Fatty Acid Synthase and HER2 Signaling Bfockade Shows Marked Antitumor Activity Against Breast Cancer Models Resistant to Anti-HER2 Drugs. PloS One. In preparation.

Finançament: 290.511,25 €

Transcripció antisentit i regulació epigenètica en càncer

 • Dra. Sònia Guil Domènech

  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

Boque-Sastre R., Soler M., Oliveira-Mateos C., Portela A., Moutinho C., Sayols S., Villanueva A., Esteller M., Guil S. Head-to­ head antisense transcription and R-loop formation prometes transcriptional activation. Proc Natl Acad Sci USA. 5;112(18):5785-90. 10.1073/pnas.1421197112. Epub (2015)

Finançament: 156.579,87 €

Anàlisi molecular de Capicua, un nou supressor tumoral implicat en senyalització RTK i repressió transcripcional

 • Dr. Gerardo Jiménez Cañero

  Institut Biologia Molecular de Barcelona CSIC
 • Dr. Mariano Barbacid Montalbán

  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO

Forés M., Ajuria L., Samper N., Astigarraga S., Nieva C., et al. (2014) Origins of Context-Dependent Gene Repression by Capicua. PLoS Genet 11(1): el 004902. 10.1371/journal.pgen.l 004902 (2015)

Finançament: 279.375 €

Interpretació del genoma del càncer

 • Dra. Núria López Bigas

  Facultat Ciències Salut i Vida UPF

Rubio-Perez C., Tamborero D., Schroeder M.P., Antolin A.A., Deu-Pons J., Perez-Llamas C., Mestres J., Gonzalez-Perez A., Lopez-Bigas N. In silico prescription of anticancer drugs to cohorts of 28 tumor types reveals unexploited targeting opportunities. Cancer Cell 27, pp. 382-396 (2015)

Finançament: 195.000 €

Receptors limfocitaris solubles tipus scavenger com a nous agents immunomoduladors en càncer

 • Dr. Francisco Lozano Soto

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dra. Gloria González Aseguinolaza

  Centro para la Investigación Médica Aplicada Pamplona
 • Dra. Yvonne Saenger

  Mount Sinai School of Medicine NY

Finançament: 350.000 €

Nanopartícules genotòxiques direccionades a cèl·lules mare de càncer colorectal

 • Dr. Ramon Mangues Bafalluy

  Institut Recerca Hospital Sta. Creu i St. Pau
 • Dr. Antonio Villaverde Corrales

  Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
 • Dr. Ramon Eritja Casadellà

  Institut Química Avançada de Catalunya CSIC

Alamo P., Gallardo A., Di Nicolantonio F., Pavón M.A., Casanova I., Trias M., Mangues M.A., Lopez-Pousa M.A., Villaverde A., Vázquez E., Bardelli A., Céspedes M.V. Mangues R. Higher metastatic efficiency of K-ras Val12 than K-ras Asp13 in a colorectal cancer model. Faseb J, Oct 30. pii: fj.14-262303 (2014)

Unzueta U., Céspedes M.V., Vázquez E., Ferrer-Miralles N, Mangues R., Villaverde A. Towards Protein­Based Viral Mimetics for Cancer Therapies. Trenas Biotechnor, pii: 50167-7799(15)00045-1 (2015)

de la Torre C., Casanova I., Acosta G., Coll C., Moreno M.J., Albericio F., Aznar E., Mangues R., Royo M., Sancenón F., Martínez-Máñez R. Gated Mesoporous Silica Nanoparticles Using a Double-Role Circular Peptide for the Controlled and Target-Preferential Release of Doxorubicin in CXCR4-expresing Lymphoma cells. Adv Funct Mater, 25, 687-695 (2015)

Céspedes M.V., Unzueta U., Tatkiewicz W., Sánchez Chardi A., Conchillo-Solé O., Alamo P., Xu Z., Casanova I., Corchero J.L., Pesarrodona M., Cedano J., Daura X., Ratera I., Veciana J., Ferrer-Miralles N., Vazquez E., Villaverde A., Mangues R.. In vivo architectoníc stabilíty of fully de novo-desígned proteín-only nanoparticles. ACS Nano May 27;8(5):4166-76 (2014)

Xu Z., Céspedes M.V., Unzueta U., Álamo P., Pesarrodona M., Mangues R., Vázquez E., Villaverde A., Ferrer-Miralles N. Targeting low density lipoprotein receptors with protein-only nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research 17 (3), 1-14 (2015)

Seras-Franzoso J., Tatkiewicz W.J., Vazquez E., Garcia-Fruitós E. , Ratera I., Veciana J., Villaverde A.. lntegrating mechanical and biological control of cell proliferation through bioinspired multi-effector multi-effector materials. Nanomedicine (Lond), 10: 873-891. (2015)

Peluffo H., Unzueta U., Negro L., Xu Z., Váquez E., Ferrer-Miralles N., Villaverde A. BBB-targeting, protein-based nanomedicines for drug and nucleic acid delivery to the CNS. Biotechnological Advances, 33: 277-287 (2015)

Unzueta U., Céspedes M.V., Ferrer-Miralles N., Vazquez E., Mangues R., Villaverde A. Towards Protein-Based Viral Mimetics for Cancer Therapies. Trends in Biotechnology, 33: 253-258 (2015)

Finançament: 399.975 €

Anàlisi de l'(hidroxi)metiloma sencer de l'ADN i del transcriptoma en el mieloma múltiple

 • Dr. José I. Martín Subero

  Facultat de Medicina UB
 • Dr. Felipe Prósper Cardoso

  Clínica Universitaria de Navarra
 • Dra. Puri Fortes Alonso

  Centro de Investigación Médica Aplicada

Agirre X., Castellano G., Pascual M., Heath S., Kulis M., Segura V., Bergmann A., Esteve A., Merkel A., Raineri E., Agueda L., Blanc J., Richardson D., Clarke L., Datta A., Russiñol N., Queirós A.C., Beekman R., Rodríguez-Madoz J.R., José-Enériz E.S., Fang F., Gutiérrez N.C., Garcia-Verdugo J.M., Robson M.I., Schirmer E.C., Guruceaga E., Martens J.H., Gut M., Calasanz M.J., Flicek P., Siebert R., Campo E., Miguel J.F., Melnick A., Stunnenberg H.G., Gut I.G., Prosper F., Martín-Subero J.I. Whole-epigenome analysis in multiple myeloma reveals DNA hypermethylation of B cell-specific enhancers. Genome Res. Apr;25(4):478-87 (2015)

Finançament: 359.079,87 €

Estudi gnòmic per al maneig individualitzat del càncer d'endometri (diagnòstic, pronòstic i tractament)

 • Dr. Xavier Matias-Guiu Guia

  IRBLL Institut Recerca Biomèdica de Lleida
 • Dr. Antonio Gil Moreno

  VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dra. Gema Moreno Bueno

  Fundación MD Anderson International España
 • Dr. José Palacios Calvo

  Hospital Universitario Ramón y Cajal

Mota A., Colás E., Campoy I., Gil-Moreno A., Chiva L., Rojo¬ Sebastián A., Castellvi J., Lopez-Lopez R., Ruiz M., Gatius S., Abal M., Reventós J., Matias-Guiu X., García-Sanz P., Moreno-Bueno G. Genomic analysis in uterine aspirates reflect the intr a-tumoural heterogeneity in endometrial cancer. lntra-tumoral heterogeneity in uterine aspirates from endometrial cancer. In preparation.

Finançament: 397.895 €

Identificació, basada en estructura, de nous inhibidors del transportador de glutamat xCT pel tractament de gliomes

 • Dr. Manuel Palacín Prieto

  Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Juan Fernández Recio

  Barcelona Supercomputing Center

Finançament: 299.062,5 €

Trobant els "lectors" de la histona H3 oxidada i noves oxidases de la histona H3

 • Dra. Sandra Peiró Sales

  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Finançament: 198.918,2 €

Vies de proliferació i supervivència en les cèl•lules mare del càncer resistents a quimioteràpia

 • Dra. Mileidys Pérez Alea

  VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dr. Ruggero De Maria

  Instituti Fisioterapici Ospedalieri

Sette G., Salvati V., Mottolese M., Visea P., Gallo E., Fecchi K., Pilozzi E., Duranti E., Policicchio E., Tartaglia M., Milella M., De Maria R., Eramo A. Cell Death and Disease. Tyr1068-Phosphorylated Epidermal Growth Factor Receptor EGFR predicts cancer stem cell targeting by Erlotinib in preclinical models of wild type EGFR lung cancer. In preparation.

Finançament: 300.000 €

Compostos bifuncionals contra receptors cannabinoides i de quimiocines per tal d'inhibir la proliferació cel•lular i les interaccions en el microambient tumoral

 • Dra. Patricia Pérez Galán

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dr. Peter McCormick

  School of Pharmacy. University of East Anglia Norwich
 • Dr. Joan Bosch Cartes

  Facultat de Farmàcia UB

Moreno E., Andradas C., Medrano M., Caffarel M.M., Pérez-Gómez E., Blasco-Benito S., Gómez-Cañas M., Pazos M.R., lrving, A.J., Lluís C., Canela E.l., Fernández-Ruiz J., Guzmán M., McCormick P.J., Sánchez C. Targeting CB2-GPR55 Receptor Heteromers Modulates Cancer Cell Signaling. J. Biol. Chem 10.1074/jbc.M114.561761 (2014)

Finançament: 399.631,25 €

Transportadors d'anions com eficients molècules desreguladores del pH: un estudi preclínic i translacional.

 • Dr. Ricardo Pérez Tomás

  Facultat de Medicina UB
 • Dr. Modesto Orozco López

  Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Roberto Quesada Pato

  Facultad de Ciencias UBU

Finançament:398.772,5 €

Senyalització a través del domini únic de scr cinases en càncer colorectal

 • Dr. Miquel Pons Vallès

  Facultat de Química UB
 • Dr. Serge Roche

  Centre National de Recherche Scientifique CNRS UMR5237 Montpeller

Amata I., Maffei M., Pons M. Phosphorylation of unique domains of Src family kinases. Frontiers in Genetics 5:181. 10.3389/fgene.2014.00181 (2014)

Maffei M., Arbesú M., Le Roux A.L., Amata I., Roche S., Pons M. The SH3 domain acts as a scaffold for the N-terminal intrinsically disordered regions of c-Src Structure. In preparation

Finançament: 298.908,75 €

Concentracions sanguínies de compostos organoclorats, estil de vida i risc de càncer de pàncrees en la cohort EPIC

 • Dr. Miquel Porta Serra

  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Finançament: 199.915,1 €

Les proteïnes ZEB a la progressió tumoral. Paper de ZEB1 i ZEB2 en la transformació oncogènica, la transició benigne-maligne i la proliferació i supervivència de la cel•lula càncerosa

 • Dr. Antonio Postigo

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunye

Liu Y., Sanchez Tillo E., Lu X., Clem B., Telang S., Cuatrecasas M., Chesney J., Postigo A ., Dean D.C. The ZEB1 transcription factor acts in a negative feedback loop with miR200 downstream of Ras and Rb1 to regulate Bmi1 expression. J. Biol. Chem. 289, 4116-4125. I. F. 4.6 (2014)

Liu Y., Lu X., Huang L., Wang W., Jiang G., Dean K.C., Clem B., Telang S., Jenson A.B., Cuatrecasas M., Chesney J., Darling D.S., Postigo A., Dean D.C. Different thresholds of ZEB1 are required for Ras-mediated tumour initiation and metastasis Nature Commun, 5:5660. 10.1038/ncomms6660. I. F. 10.7

Finançament: 200.000 €

Implementació de la medicina personalitzada basada en la susceptibilitat genètica i signatures moleculars en el tumor en el melanoma cutani: identificació de noves dianes per al tractament del melanoma.

 • Dra. Susanna Puig Sardà

  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dra. Rosa Maria Martí Laborda

  Hospital Universitari Arnau de Vilanova
 • Dra. Àngels Fabra Fres

  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
 • Dr. Santiago Nonell Marrugat

  Institut Químic de Sarrià URL
 • Dr. Joaquín Dopazo Blázquez

  Centro de Investigación Príncipe Felipe València

Gonzalez-Alvarez T., Carrera C., Bennassar A., Vilalta A., Rull R., Alos L., Palou J., Vidal­ Sicart S., Puig S. Dermoscopy structures as predictors of sentinel lymph node positivity in cutaneous melanoma. BrJ Dermatol.  172(5):1269-1277 (2015)

Ribero S., Davies J.R., Requena C., Carrera C., Glass D., Rull R., Vidal-Sicart S., Vilalta A., Alos L., Soriano V., Quaglino P., Traves V., Newton-Bishop J.A., Nagore E., Malvehy J., Puig S., Bataille V. High nevus counts confer a favorable prognosis in melanoma patients. lnt J Cancer. Mar 21 (2015)

Macia A., Herreros J., Martí R.M., Cantí C. Calcium channel expression and applicability as targeted therapies in melanoma. Biomed Res lnt. 2015:587135 doi: 10.1155/2015/587135. Epub 2015 Feb 1 (2015)

Finançament: 324.750 €

Estratègia prospectiva i multicèntrica per millorar la curació de leucèmies agudes d’alt risc promovent una plataforma per a la teràpia al•logènica a temps en pacients sense un donant HLA idèntic

 • Dr. Sergio Luis Querol Giner

  Bang de Sang i Teixits
 • Dr. Ramón Gimeno Martínez

  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Castillo N., García-Cadenas I., García O., Barba P., Diaz-Heredia C., Martino R., Azqueta C., Ferra C., Canals C., Elorza I., Olivé T., Badell I., Sierra J., Duarte R., Valcárcel D., Querol S. Few and nonsevere adverse infusion events using an automated method for diluting and washing before unrelated single cord blood transplantation. Biol Blood Marrow Transplant Apr 21(4) :682-7 (2015)

Finançament: 297.538,25 €

La rigidesa estromal en la progressió tumoral

 • Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere

  Institut Bioenginyeria de Catalunya IBEC
 • Dr. Miguel Á. del Pozo Barriuso

  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III

Bazelliéres E., Cante V., Elosegui-Artola A., Serra-Picamal X., Bintanei-Morcillo M., Roca­ Cusachs P., Muñoz J. J., Sales-Pardo M., Guimera R., Trepat X. Control of cell-cell forces and collective cell dynamics by the intercellular adhesome. Nat. Cell Biol. 17, 409-420 (2015).

Elosegui-Artola A., Bazelliéres E., Allen M.D., Andreu l., Oria R., Sunyer R., Gomm J.J., Marshall J.F., Jones J.L., Trepat X., Roca-Cusachs P. Rigidity sensing and adaptation through regulation of integrin types. Nat. Mater. 13, 631-637 (2014).

Strippoli R., Loureiro J., Moreno V., Benedicto I., Pérez Lozano M.L., Barreiro O., Pellinen T., Minguet S., Foronda M., Osteso M.T., Calvo E., Vázquez J., López Cabrera M., del Pozo M.A.. Caveolin-1 deficiency induces a MEK-ERK1/2-Snail-1-dependent epithelial­ mesenchymal transition and fibrosis during peritoneal dialysis. EMBO Mol Med. Dec 30;7(1):102-23 (2014)

Navarro-Lérida I., Pellinen T., Sanchez S.A., Guadamillas M.C., Wang Y., Mirtti T., Calvo E., del Pozo M.A. Rac1 nucleocytoplasmic shuttling drives nuclear shape changes and tumor invasion. Dev Cell. Feb 9;32(3):318-34 (2015)

Echarri A. del Pozo M.A. Caveolae: mechanosensitive membrane invaginations linked to actin filaments. J. Cell Sci. In preparation.

Finançament: 299.657,5 €

Estudi de la relació entre inflamació i càncer de colon a través de la via de senyalització de p38 MAP quinasa

 • Dr. Àngel Rodríguez Nebreda

  Institut Recerca Biomèdica de Barcelona IRB
 • Dra. Ana Cuenda Méndez

  Centro Nacional de Biotecnologia CSIC

Gupta J., Nebreda A.R. Roles of p38a MAPK in mouse models of inflammatory diseases and cancer. FEBS Joumal. In press (2015)

del Reino P., Alsina-Beaucham D., Escós A., Cerezo-Guisado M.I., Risco A., Aparicio N., Zur R., Fernandez-Estévez M., Collantes E., Montans J., Cuenda A. Pro- oncogenic role of alternative p38 mitogen-activated protein kinases p38g and p38d. Carcer Research Nov 1;74(21):6150-60. (2014)

Finançament: 300.000 €

Diagnòstic per endomicroscopia confocal del nòdul pulmonar en els programes de cribratge de càncer de pulmó

 • Dr. Antoni Rosell Gratacós

  Hospital Universitari de Bellvitge

Finançament: 199.989,375 €

Paper de la proteïna scavenger α en la interacció entre macròfags, cèl•lules hepàtiques estrellades i hepatòcits en el càncer de fetge

 • Dra. Maria Rosa Sarrias Fornés

  Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

Sanjurjo L., Aran G., Roher N., Valledor A.F., Sarrias M.R. AIM/CD5L: a key protein in the control of immune homeostasis and inflammatory disease. The Journal of Leukocyte Biology. Accepted. IF 4,3, 01 (2015)

Sanjurjo L., Amézaga N., Aran G., Naranjo-Gómez M., Armengol C., Borras F.E., Sarrias M.R. The hAIM-CD36 axis is a novel mechanism of autophagy induction in monocytes. Autophagy. Mar4;11(3):487-502. IF:11.4, 01 (2015)

Finançament:191.250 €

Lipotoxicicitat, esteatosi hepàtica i hepatocarcinoma: funció de la família de proteïnes mitocondrials armc10/armcx

 • Dr. Eduardo Soriano García

  Universitat de Barcelona UB
 • Dr. Francesc Villarroya Gombau

  CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición
 • Dra. Beatriz Mínguez Rosique

  Hospital Universitari Vall d'Hebron

Finançament: 398.687,5 €

Determinant l'activitat de supressor de tumors de SirT6: el paper dels factors epigenètics Suv39h1 i G9a

 • Dr. Alejandro Vaquero García

  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

Santos-Barriopedro I., Bosch-Presegue L., Marazuela-Duque A., de la Torre C., Vazquez B.N., Fuhrmann T., Martínez-Pastor B., Bober E., Esteller M., Barceló S., Jenuwein T., Mostovslasky R., Serrano L., Espinosa LL., Vaquero, A. SIRT6- dependent cysteine monoubiquitination of Suv39h1 PRESET domain regulates NF-KB pathway. In preparation

Finançament: 198.750 €

Nanomedicina personalitzada per cèl•lules mare de càncer de mama triple negatiu

 • Dra. Esther Vázquez Gómez

  Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
 • Dra. Ibane Abasolo Olaortua

  CIBBIM Programa de Nanomedicina HVd'H
 • Dra. Míriam Royo Expósito

  Parc Científic de Barcelona

Pesarrodona M., Ferrer-Miralles N., Unzueta U., Gener P., Tatkiewicz W., Abasolo I., Ratera I., Veciana J., Jr S.S., Villaverde A., Vazquez E. lntracellular targeting of CD44+ cells with self•assembling, protein only nanoparticles. lnt J Pharm. A 473 286-295. I.F. JCR 2013: 3.786. Pharmacology and Pharmacy 45/256 Q1(2014)

Corchero J.L., Vázquez E., García-Fruitós E., Ferrer-Miralles N. Villaverde A. Recombinant protein materials for bioengineering and nanomedicine. Nanomedicine (Lond.) 9, 2817-2828 I.F.(JCR 2013): 5.824 Biotechnology and Applied Microbiology 15/165 Decil1 (2014)

Fernández Y., Foradada L., García-Aranda N., Mancilla S., Suárez-López L., Céspedes M.V., Herance J.R., Arango D., Mangues R., Schwartz S. Jr., Abasolo l. Bioluminescent lmaging of lmproved Animal Models for Human Colorectal Cancer Tumor Growth and Metastatic Dissemination to Clinically Significant Sites. J Mol Biology Mol lmaging. In preparation (2015)

Gener P., Arranja A., Romero Sabat G., Rafael D., Gouveia L., Fernández Y., Bergada Fort N., Miñana R., Baldrich-Rubio E., Sayos J., Arango D., Abasolo I., Videira M., Schwartz S. Jr. New fluorescent cancer stem cell models evidence that targeted nanomedicines improve treatment sensitivity of breast and colon cancer stem cells. Submitted to PNAS. In preparation (2015)

Pesarrodona M., Ferrer-Miralles N., Unzueta U., Gener P., Tatkiewivcs T., Abasolo I., Ratera l., Veciana J. Schwartz S. Jr., Villaverde A., Vazquez E. lntracellular targeting of CD44+ cells with self-assembling, protein only nanoparticles. lnt J Pharm. Available online 11 July (2014). DOI: 10.1016/j.ijpharm.2014.07.016. IF: 3.458. In Press

Finançament: 393.095,9 €

Paper de les proteïnes ORMDL (una nova família de proteïnes reguladores de la biosíntesi d’esfingolípids) en l’efecte antitumoral dels cannabinoids

 • Dr. Rubén Vicente García

  Universitat Pompeu Fabra UPF
 • Dr. Guillermo Velasco Díez

  Instituto Investigaciones Sanitarias HC San Carlos - Facultad de Biología U. Complutense

Kiefer K., Carreras-Sureda A., García-López R., Rubio-Moscardó F., Casas J., Fabrias G., Vicente R. J Biol Chem Jan 30;290(5):2822-30. doi: 10.1074/jbc.M114.595116 (2015)

Finançament:297.250 €

Explorant interaccions sintètiques letals entre PARP i resposta a dany en l’ADN en tractaments contra el càncer

 • Dr. José Yélamos López

  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
 • Dr. Óscar Fernández-Capetillo Ruiz

  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO

Farrés J., Llacuna L., Martín-Caballero J., Martínez C., Lozano J. J., Ampurdanés C., López¬ Contreras A. J., Florensa L., Navarro J., Dantzer F., Schreiber V., Femández-Capetillo O., Yélamos J. Parp-2 sustains erythropoiesis in mice by limiting replicative stress in erythroid progenitors. Cell Death Differ 10.1038/cdd.2014.202 Epub ahead ofprint.. Dec. 12 (2014)

Martínez-Bosch N., Iglesias M., Munné-Collado J., Martínez-Cáceres C., Moreno M., Guerra C., Yélamos J., Navarro P. Parp-1 genetic ablation in Ela-myc mice unveils novel roles for PARP-1 in pancreatic cancer. J. Pathol. 234: 214-227, (2014)

Yélamos J., Galindo M., Navarro J., Albanell J., Rovira A., Rojo F., Oliver J. Enhancing tumour¬ targeting monoclonal antibodies therapy by PARP inhibitors. In preparation.

Lopez-Contreras A.J., Specks J., Barlow J.H., Ambrogio G., Desler C., Vikingsson S., Rodrigo-Perez S., Green H., Rasmussen L.J., Murga M., Nussenzweig A., Fernandez-Capetillo O. lncreased Rrm2 gene dosage reduces fragile site breakage and prolongs survival of ATR mutant mice. Genes Dev. Apr 1;29(7):690-5. (2015)

Specks J., Nieto-Soler M., Lopez-Contreras A.J., Fernandez-Capetillo O. Modeling the study of DNA damage responses in mice. Methods Mol Biol.1267:413-37 (2015)

Finançament: 299.125 €

 
Logotip de TV3
Logotip de la Fundació La Marató de TV3