DONATIUS

Fes el teu donatiu per a La Marató 2016

Fes una transferència

 

Utilitza el número de compte:
ES94 2100 0555 34 0202122222

En compliment de la legislació actual i per poder fer efectiu el donatiu a la Fundació La Marató de TV3 i rebre el certificat corresponent, serà imprescindible que ens facilitis el comprovant del teu donatiu, el teu nom complet, el NIF o el número de passaport i la teva adreça fiscal a través del correu electrònic certificats_donatius@ccma.cat. Trobaràs més informació a www.ccma.cat/avis-legal/proteccio-de-dades/, al punt específic de la Fundació La Marató.

Per a donatius des d'altres països:

 

IBAN: ES94 2100 0555 34 0202122222

BIC/ SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

Mitjançant les aplicacions per a iPhone i Android

A través dels caixers automàtics de "la Caixa"

 


FUNDACIONS ACOLLIDES A LA LLEI 49/2002


  La Fundació La Marató de TV3 s’acull a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

  Per tant, els donatius efectuats a aquesta Fundació gaudeixen de beneficis fiscals. La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (BOE núm. 288 de 28 de novembre), introdueix modificacions, amb efectes des de l’1 de gener del 2015, en la Llei 49/2002.

  Així, la desgravació dels donatius i/o aportacions de persones físiques queda fixada de la següent manera:

  Beneficis fiscals

 • Durant el 2015, la deducció de la quota de l’IRPF serà del 50% per als primers 150 € . A partir d’aquesta xifra, el que excedeixi tindrà una deducció del 27,5%.

 • L’any 2016, la deducció serà del 75% per als primers 150 €, i per a la resta, del 30%.

 • Donacions recurrents: a partir del 3r any, la deducció de la quota de l’IRPF serà del 75% sobre els primers 150 € i del 35% sobre la resta. Si la fidelització del tercer any es produeix en el 2015, la deducció serà del 32,5%.


 • Límit de deducció

  El límit serà el 10% de la base liquidable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% no són traslladables a exercicis futurs.
Logotip de TV3
Logotip de la Fundació La Marató de TV3