MERCAT DEL BORN
El Mercat del Born, situat al barri de la Ribera, a Barcelona, és un dels exemples més importants de l'arquitectura del ferro. Construït el 1876, és un projecte del mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre. Al febrer del 2002, quan s'hi feien les obres per instal·lar-hi la Biblioteca Provincial de Barcelona, van aparèixer les runes de la ciutat medieval i moderna.
Aquestes runes corresponen a la ciutat vençuda el 1714, després del setge a què la van sotmetre les tropes de Felip V. En decidir que allà s'hi construiria la ciutadella militar que vigilaria la ciutat, es va obligar els veïns de la zona a enderrocar ells mateixos els seus habitatges. Uns quants anys més tard serien allotjats a un nou barri, la Barceloneta.

Quan es va trobar aquest parc arqueològic de grans dimensions, potser el més gran d'Europa dins d'una ciutat, es va decidir, després de moltes polèmiques, salvar-ne les restes i traslladar la biblioteca a un altre lloc. L'estat de conservació d'aquests edificis és excepcional, i s'hi poden identificar els usos de la major part dels espais: dos carrers, el rec comtal, el "pont de la carnisseria" i la plaça del mercat. També hi ha una ferreria, amb les quadres per als cavalls dels comerciants a la part posterior, cases de pescadors. Fins i tot, en una habitació s'hi han trobat cinc bombes.
Capítol 1 - - EL 1714 AL BARRI DE LA RIBERA