DIARIS DE L'EXPEDICIÓ DE PORTOLÀ
Hi ha dos diaris de l'expedició. D'una banda hi ha el "Diario de Viajes" de Gaspar de Portola. D'altra banda hi ha el diari de Miquel Constansó amb el títol original "Diario del Viage de Tierra hecho al Norte de California".
Del diari de Constansó se'n guarda una còpia manuscrita dins el diari de Gaspar de Portolà, a l'arxiu del Museu Naval de Madrid.
Gaspar de Portolà escriu el diari oficial de l'expedició. Hi queda recollida la documentació de les juntes celebrades a la Badia de Punta Pinos quan l'expedició, curta de provisions, decideix tornar a San Diego.
Miquel Constansó, l'enginyer de l'expedició, escriu un diari molt més personal. Hi fa una descripció detallada del territori que va recórrer durant l'expedició i hi fa comentaris sobre els costums de la població indígena, la flora, la fauna i la toponímia. També fa referència a les observacions astronòmiques que ha de fer per determinar la latitud dels llocs que recorren.
Explica amb un to directe i planer l'ardu i llarg camí que ha de recórrer l'expedició i la frustració que experimenten quan no aconsegueixen trobar la badia de Monterrey.