LLIBRE DEL REPARTIMENT (segle XIII)
Els llibres de repartiment eren els volums en què s'escripturaven els nous propietaris de les terres conquerides als musulmans. El "Llibre del Repartiment de Mallorca" es guarda a l'Arxiu del Regne de Mallorca, a la ciutat de Palma. Es tracta, en realitat, de dos volums: un de bilingüe, en llatí i àrab, i un altre en català.
El rei Jaume I, amb la conquesta de nous territoris com Mallorca i València, va fer donació de cases i propietats als qui havien participat en la conquesta. Les donacions s'enregistraven en escriptures individuals que s'escripturaven en els volums que van formar els llibres de repartiment.
El rei Jaume va dividir l'illa en dues meitats: una la va reservar per a ell i l'altra la va repartir entre els cavallers que l'havien ajudat en la conquesta. L'organització i donació de terres va mantenir el sistema d'alqueries amb què els musulmans havien organitzat el territori. Els llibres de repartiment més antics que es conserven són els de Mallorca i València, ambdós del segle XIII.