ELS TEMPS ANTICS FINS AL SEGLE VII
L'arribada de fenicis i grecs
Els ibers
La conquesta romana
La romanització
El Baix Imperi Romà
Els visigots
LA FORMACIÓ DE LA CATALUNYA FEUDAL I EL SORGIMENT DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA (S.VIII-XII)
L'expansió de l'islam
La desintegració del poder musulmà a Catalunya
L'imperi carolingi i la Marca Hispànica
L'origen dels comtats catalans
La independització dels comtats
Un sol territori: Catalunya
El feudalisme
La submissió dels pagesos
La creació de la corona catalanoaragonesa
L'expansió occitana
Els càtars i la desfeta de Muret
L'EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA I LA CRISI DE LA BAIXA EDAT MITJANA (S. XIII-XV)
El pactisme i els orígens de la Generalitat
El desenvolupament dels municipis
L'Església i els ordes religiosos i militars
La violència contra els jueus
La indústria i els gremis
L'expansió comercial
La conquesta de Mallorca
La fi del regne de Mallorca
La conquesta de València
El problema de Sicília
La conquesta de Sardenya i les guerres amb Gènova.
Els almogàvers
La crisi del segle XIV
El compromís de Casp (1412)
La qüestió remença
Justes i trobadors
Les ciutats a la fi de l'edat mitjana
La Guerra Civil
LA DECADÈNCIA POLÍTICA I LA REPRESA ECONÒMICA A L'EDAT MODERNA (S.XVI-XVIII)
Absolutisme i castellanització
L'estancament econòmic dels segles XVI i XVII
La inquisició
L'expulsió dels moriscos
Bandolers i corsaris
La Guerra dels Segadors
La Guerra de Successió
L'ocupació de Catalunya
L'expansió de la vinya i l'aiguardent
Hispanoamèrica al segle XVIII
La represa del comerç i la indústria de les indianes
Els rebomboris del pa
EL LIBERALISME I LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL SEGLE XIX (1793-1897)
Les guerres contra el francès
La Catalunya liberal
Les guerres carlines
Les forces polítiques espanyoles del segle XIX
La burgesia rural entre el segle XVIII i el XIX
La industrialització i l'expansió del vapor
El creixement i l'eixample de les ciutats
La Catalunya republicana
L'organització del moviment obrer
La Renaixença i els orígens del catalanisme
La Febre d'Or
La Fil·loxera i la crisi agrària finisecular
De l'anarquisme al terrorisme
EL CATALANISME I LES DIFICULTATS DE LA DEMOCRATITZACIÓ AL SEGLE XX (1898-1975)
El desastre del 1898 i la consolidació del catalanisme
Regionalistes, lerrouxistes i solidaris
Modernisme i noucentisme
La diversificació industrial
La violència política a la Barcelona del segle XIX
La Setmana Tràgica
L'auge de la CNT i el pistolerisme
La Mancomunitat de Catalunya
L'Assemblea de Parlamentaris
La dictadura de Primo de Rivera
La Generalitat republicana
Els fets del 6 d'octubre
L'esclat de la Guerra i la revolució
Els fets de maig de 1937
La dona abans i després de la Guerra Civil
La repressió franquista
El creixement dels anys 60
La immigració
La resistència interior
LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA I L'AUTONOMIA POLÍTICA
La transició a la democràcia
La recuperació de l'autogovern
L'Estatut d'Autonomia
Atenció a l'Audiència