>>Quins camins fa la televisió?

Per enviar el senyal de televisió fins a cada receptor, tant en directe com en diferit, la tecnologia que s'utilitza és diferent perquè el senyal arriba per camins ben diversos.

Actualment podem veure la televisió per molts suports: en un aparell domèstic (via TDT), en un monitor d'ordinador (via internet), o a la pantalla d'un telèfon mòbil o smartphone (via Wi-Fi o 3G). Els continguts que s'hi emeten, però, s'han d'adaptar a cadascun d'aquests suports.

>>Senyal per TDT

La Televisió Digital Terrestre o TDT ens ha permès veure molts més canals, amb més nitidesa i a més baix cost.

>>Senyal per Satel.lit

La televisió per satèl·lit ens permet fer arribar els senyals de Televisió de Catalunya a llocs i països situats a l'altra punta de món.

>>Senyal per Internet, per cable i per mòbils

Gràcies a internet i als mòbils no només podem veure la televisió a qualsevol lloc. També podem fer-ho en qualsevol moment.

Publicitat