Com parla la televisió? » Quan es vol fer promoció

Quan es vol fer promoció…

 
Publicitat
 • Video: Publicitat, promoció i propaganda. Publicitat, promoció i propaganda.
  Publicitat, promoció i propaganda.

  La publicitat, normalment en forma d'anuncis o espots breus, té com objectiu difondre o informar sobre un producte per incitar el públic a consumir-lo.

  Quan el que s'anuncia és un programa de televisió (normalment un dels canals propis) no parlem de publicitat, sinó de “promoció”, i l'espot l'anomenem familiarment “promo”. Les promos solen incloure fragments del programa que es consideren espectaculars o atractius i que en reflecteixen l'esperit.

  La propaganda se sol definir com una forma intencionada i sistemàtica de persuasió amb fins ideològics i socials, com, per exemple, les campanyes de salut pública. Quan el que s'anuncia és un partit polític se sol parlar d'espai electoral.

 • Video: Què vol dir continuïtat en un canal de televisió? Què vol dir "continuïtat" en un canal de televisió?
  Què vol dir "continuïtat" en un canal de televisió?

  Els canals de televisió procuren mantenir el contacte amb els telespectadors contínuament, informant-los del que estan veient en aquell moment i dels programes que s'emetran a continuació o més endavant. Els elements gràfics i sonors que estan presents en totes les ràfegues i molinets d'un canal de televisió també l'identifiquen i ajuden a definir la seva orientació i a distingir-lo dels altres canals.

 • Foto: Per què serveix un storyboard? Per què serveix un storyboard?
  Per què serveix un storyboard?

  Els storyboards són una ajuda important per a equip de gravació i per a l'equip artístic perquè es puguin fer una idea clara de com serà el programa abans de començar-lo a gravar.

  Per què serveix un storyboard?

  Si vols veure el storyboard que va servir per fer el clip de promoció de Nadal, clica aquí.

  Et proposem que comparis les vinyetes amb el vídeo que es va emetre per televisió i comprovis les diferències.

 • Foto: De què depèn el preu d'un espai publicitari? De què depèn el preu d'un espai publicitari?
  De què depèn el preu d'un espai publicitari?

  En l'efectivitat d'un anunci (o espot publicitari), juguen un paper molt important factors externs com ara l'hora que s'emet, dins de quin programa, i quin lloc ocupa dins d'una sèrie d'anuncis que s'emeten un darrere l'altre. Depenent d'aquests factors varia considerablement, juntament amb la seva eficàcia, el preu que l'anunciant paga per l'emissió del seu espot. Per exemple, és molt diferent que un anunci s'emeti dins d'un programa de prime time que veu molta gent, que no que ho faci a la matinada quan hi ha molta menys gent que mira la tele.

 • Foto: Qui marca els límits del que és acceptable o no en publicitat? Qui marca els límits del que és acceptable o no en publicitat? Qui marca els límits del que és acceptable o no en publicitat?
  Qui marca els límits del que és acceptable o no en publicitat?

  Malgrat que els professionals de la publicitat i les pròpies cadenes de televisió ja solen aplicar criteris estètics i de contingut elementals, a Catalunya existeix el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), un organisme que, entre altres responsabilitats, vetlla perquè els anuncis que s'emeten compleixin les normes bàsiques de respecte a la dignitat de les persones.

  Qui marca els límits del que és acceptable o no en publicitat?

  Si vols tenir més informació sobre el Consell de l'Audioviual de Catalunya clica aquí

 • Foto: On s'aplica el llenguatge publicitari? On s'aplica el llenguatge publicitari?
  On s'aplica el llenguatge publicitari?

  On el llenguatge publicitari és present en estat més pur és en els anuncis (o espots) comercials, si bé el podem trobar barrejat amb altres llenguatges televisius en espais com ara campanyes publicitàries, campanyes de conscienciació o espais electorals.

  Malgrat que la publicitat i els espots publicitaris constitueixen un gènere per si mateix, podem trobar publicitat inclosa en programes d'altres gèneres com ara sèries de ficció o programes d'entreteniment a través, per exemple, de patrocinis o d'emplaçament de producte dins del propi programa.

 • Video: Per què els actors sovint consumeixen productes sense marca? Per què els actors sovint consumeixen productes sense marca?
  Per què els actors sovint consumeixen productes sense marca?

  Per no fer-li propaganda de franc. El fet que aparegui una marca o altra a la pantalla és una altra manera de fer publicitat d'un producte i, en principi, sol tenir un valor comercial considerable. L'aparició d'una marca durant l'actuació d'un personatge s'anomena “emplaçament de producte” i està expressament prohibit en programes destinats al públic infantil.

Publicitat