Com es fa un programa? » Després de la gravació

Que cal tenir en compte despres de la gravació?

La feina que es fa després de tenir tot el material enregistrat es coneix com a postproducció. A la fase de postproducció donem la forma definitiva al programa. Mentre anem acabant el programa ja hem de pensar en com farem saber a l'audiència el dia i l'hora que l'emetrem, és a dir, com el promocionarem... I després d'emetre'l, arriben les "notes d'avaluació final": els informes d'audiència.

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed.
Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.

Mou-te per la pantalla en totes les direccions! Cada punt blau amaga una informació.

Publicitat