Com es fa un programa? » Abans de la gravació

Que cal tenir en compte abans de la gravació?

El temps que dediquem a preparar l'enregistrament d'un programa s'acostuma a conèixer com a preproducció. És el moment de prendre decisions sobre la imatge que volem donar, els continguts que redactarem i el to amb el que els volem presentar, els espais on enregistrarem les imatges... En aquesta fase el disseny de producció i de realització del programa tenen molta importància.

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed.
Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.

Mou-te per la pantalla en totes les direccions! Cada punt blau amaga una informació.

Publicitat