Unes interpretacions de gran qualitat, una fotografia acurada, un llenguatge audiovisual adequat al gènere i fet amb bon pols, un argument ben estructurat, amb trames i subtrames que fan avançar la història a bon ritme sense perdre mai l’interès, són alguns dels atractius d’aquesta sèrie de factura impecable. Encapçalen el repartiment de luxe d’“Àngels i Sants” Lluís Homar, Mar Regueras, Josep M. Pou i David Selvas. La sèrie, que té 7 capítols de 50 minuts de durada, és la primera que TVC roda en suport cinematogràfic (16 mm).